Pietisten

Din sorg är din

Your grief is yours

by Viktor Rydberg and translated by Tommy Carlson

Du mämskobarn, hur tung din lott du känne,
sök ej hos dina svaga likar tröst!
Lägg ej din sorg på redan tyngda bröst!
Din sorg är din, och du bör bära henne.


You child of man how hard you think your lot is,
seek not among your feeble equals solace!
Lay not your sorrow on already heavy breasts!
Your grief is yours, and you ought to bear it.