Pietisten

Vad gagnar det en människa?

What does it gain a person?

by Pär Lagerkvist and translated by Tommy Carlson

Vad gagnar det, om allt är ditt
för några korta år.
Ack, vad är ditt och vad är mitt,
snart gömmas vära spår,
och andra äga vad du ägt,
och andra vandra där du gått.
De skatter åt dig själv, du vägt,
det var en hägring blott,
ett täckelse, som snart försvann
med jordens skumma syn,
men vad du i din ande vann,
det strålar, strålar ovan skyn.


What do you gain if all is yours
for but a few short years.
Oh, what is yours and what is mine
our tracks soon disappear,
and others owned what you have owned
and others walked where you have walked.
The treasures that you valued,
'twas only a mirage,
a veil, that soon vanished
with earth's own obscure view,
but what you in your spirit won,
it radiates, radiates above the skies.